Nieuws


Mogelijkheden voor gebruik sporthal Lunteren blijven bestaan

Eén van de gebruikers van sporthal “Ut Sporthuus” heeft aangekondigd vanaf 1 maart 2021 zijn activiteiten in de sporthal te beëindigen en deels voort te zetten op een locatie op de Stroet. Dit zou betekenen dat er  vanaf 1 maart geen mogelijkheid meer is om dicht bij het dorp aan grotere groepen sportlessen te geven. Het bestuur van de Stichting die de sporthal exploiteert vindt deze ontwikkeling ongewenst, omdat hiermee niet langer invulling wordt gegeven aan een belangrijke doelstelling van de sporthal, namelijk het aanbieden van laagdrempelige voorzieningen voor breedtesport. Daarom wordt op dit moment een alternatief ontwikkeld, dat voor continuïteit zal zorgen van sportvoorzieningen in de hal, zoals een trainingsaanbod overdag ter bevordering van uw fysieke gesteldheid. En in het kader van meer bewegen voor o.a. ouderen het programma vitaal en sport en spel lessen.

Tevens wil het bestuur partijen, die plannen hebben om in Lunteren sportactiviteiten te ontwikkelen of uit te bouwen, uitnodigen om contact op te nemen met de beheerders van de hal om de mogelijkheden voor het gebruik van de hal  te bespreken. Dit kan met beheerder Henny Vink via het mobiele nummer: 0633788535

Ook kunt u uw vragen stellen via ons mailadres:
info@utsporthuus.nl   

Er zijn mogelijkheden om één of meer zalen te gebruiken en de hal beschikt over eigen beheerders die zorgen voor een veilige en schone omgeving om in te sporten.

Bestuur Stichting Sporthal Lunteren

21-12-2020